Thông Báo thay Thư Mời Tham Dự Pháp Hội A Di Đà 21-23.12.2018 tại LHĐT

Thông báo thay Thư Mời Tham Dự

Pháp Hội A Di Đà PL 2562 DL 2018

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử gần xa,

Nhân dịp Lễ Vía A Di Đà Phật PL 2562, Liên Hoa Đạo Tràng long trọng tổ chức Pháp Hội A Di Đà trong 3 ngày từ ngày 21.12 đến 23.12, nhằm tạo điều kiện cho hành giả cùng nhau trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, tụng Kinh A Di Đà, cũng như sẽ hiểu rõ thêm hành nguyện của Đức Phật A Di Đà và cảnh giới của Ngài qua những thời giảng của chư Tăng. Tham dự ba ngày Pháp Hội giúp cho quý Phật tử có niềm tin sâu sắc hơn nơi Pháp Môn Niệm Phật, và thế giới Cực Lạc của Ngài.

Trân trọng kính mời

Liên Hoa Đạo Tràng


Tin Khác