Chương Trình Thọ Bát 19-20.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT

Thứ Bảy ngày 19.01.2019
10g30: Vân Tập 
11g00: Truyền Giới 
12g00: Quá Đường, Kinh Hành
14g00: Tụng Kinh
15g30: Thuyết Pháp
17g00: Sám Hối 
18g15: Dược Thực 
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
23g00: Chỉ Tịnh