Chương Trình Đại Lễ Vu Lan PL 2562 – 2018

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan PL 2562
Tại Liên Hoa Đạo Tràng

Thứ sáu ngày 24.08.2018 (nhằm 14.07.Mậu Tuất)

18g00 Sám Hối

20g00 Thuyết Pháp

Thứ bảy ngày 25.08.2018 ( nhằm 15.07.Mậu Tuất)

05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
09g30: Tụng Kinh
11g30: Cúng dường trai Tăng
13g30: Chính thức Đại Lễ Vu Lan P.L 2562
– Niêm hương Bạch Phật
– Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
– Hồi Hướng
– Dâng Hoa
– Lễ cài hoa hồng
– Đạo từ của Hòa Thượng
15g00: Lời cảm của Ban Tổ Chức – Thọ Trai
15g30: Văn Nghệ Mừng Mùa Hiếu Hạnh
18g30: Hoàn mãn

Chủ Nhật ngày 26.08.2018 (Nhằm 16.07.Mậu Tuất)

05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
09g30: Chư Tăng Ni tự tứ
11g30: Cúng dường trai Tăng
14g40: Cúng cữu huyền thất tổ, hương linh thờ tại Chùa và Cô Hồn
17g00: Ăn mừng ngày Chư Tăng thêm một tuổi hạ
20g00: Hoàn mãn


Tin Khác