Pháp Hội Lương Hoàng Sám Cúng Cầu An Đầu Năm Đinh Dậu

Pháp Hội Lương Hoàng Sám Cúng Cầu An Đầu Năm Đinh Dậu

Thứ sáu ngày 10.02.2017 (nhằm 14.tháng Giêng)
17g00 Khai Lương Hoàng Sám
18g15: Thuyết Pháp Thầy Viên Dũng
19g15: Thọ chay

Thứ bảy ngày 11.02.2017 (nhằm 15.tháng Giêng)
06g00: Công phu khuya
10g00: Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ – Dâng Sớ Cầu An ¨
12g00: Thọ chay
14g00: Lương Hoàng Sám
15g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Ngộ
17g00: Lương Hoàng Sám – Dâng Sớ Cầu An
18g30: Thọ Chay
19g30: Lương Hoàng Sám

Chủ Nhựt ngày 12.02.2017 (nhằm 16.tháng Giêng)
06g00: Công phu khuya
10g00: Lương Hoàng Sám – Cúng Ngọ – Dâng Sớ Cầu An
12g00: Thọ chay
14g00: Lương Hoàng Sám – Thí Thực
15g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Tường
17g00: Thọ Chay
18g00: Hoàn mãn.