Thông Báo – Kiểm Tra Lượng Đường Trong Máu Miễn Phí

Nam Mô A Di Đà Phật,

kính thưa quý Đạo hữu Phật tử, đồng bào đồng hương về dự Lễ Phật Đản năm nay, quý vị có thể kiểm tra lượng đường trong máu miễn phí do Hội Tiểu Đường Nauy (Diabetestsforbund) thực hiện.
Kính Thông Báo


Tin Khác