Thông Báo của BodhiMind Healthcare

Thông Báo của BodhiMind Healthcare

Quý vị nào bị nhức mỏi, cần nhu cầu châm cứu, giác hơi, xoa bóp, xin mời về Chùa Khuông Việt có đội ngủ y sĩ Phật tử thiện nguyện bằng cấp tại Nauy trợ duyên cho Quý Vị. Kính mời.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Mobil: 98148434 (16-21 gio)
Email: bodhimind2016@gmail.com