Thành kính phân ưu cụ bà Trương thị Nga Pháp danh Huệ Mỹ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân mẫu của Phật tử Phước Đức Nguyễn Thị Nhân
Là cụ bà Pháp Danh Huệ Mỹ thế danh Trương Thị Nga
Sinh năm Bính Tuất
Mất lúc 12g34 tại tư gia Việt Nam. ngày 16.06.2023 ( nhằm 29.04.Quý Mão)
Hưởng Thọ: 78 tuổi
LỄ THỌ TANG KÝ TỰ TẠI LIÊN HOA LÚC 10g00 chủ nhật ngày 18.06.2023

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.