LHĐT – Chương trình Đón Giao Thừa 09.02.2024

 
Chương trình Đón Giao Thừa
Mừng Xuân Di Lăc PL 2567 – Giáp Thìn 2024 LHĐT thứ Sáu ngày 09.02.2024
 
17g30: Sám Hối – Tiến Linh
19g00- 23g10: Lotto, Hát cho nhau nghe
Chính thức cử hành Vía Đi Lặc Tôn Phật
23g10: Ổn định đạo tràng
22g55 Thỉnh sư
23g30
1. Nghi Thức Giao Thừa
2. Chào mừng bà con Phật tử
3. Hợp ca – Xuân Vui Ca
4. Khánh tuế chúc xuân chư Tôn Đức (ĐH Minh Đức)
5. Đạo từ đầu năm của Hoà Thượng Phương Trượng
6. Hợp ca – Đón Xuân
7. Chúc Xuân Giáp Thìn Từ TT Trụ Trì
8. Múa lân khai lộc đầu xuân
9. Hái lộc đầu xuân và nhận lì xì