PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC TẠO TƯỢNG PHẬT

 
PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC TẠO TƯỢNG PHẬT
1. Ho Tan Ngoc 1,000 us
2. Bich Nhu 1,000 us
3. Ẩn danh 2,000 us
3. Minh Son, Minh Hiep 2,0000 kr
4. Vuong Pham 1,000 kr
5. Quan Thai 500 kr
6. Tuyen Viên Thi Nguyen 500 kr
7. Vi Chi Tran 2,000 kr
8. Tuyen Ngoc Thi Vo 1,000 kr
9. Nhat Tu Tran 1,000 kr
10.Vivi Nguyen 1,000 kr
11. Danny Lac 1,000 kr
12. Minh Đức, Huyền Ngà 5,0000 kr
13. S.c Tuệ Chiếu 1,000 kr
14. Dũng Lan 1,000 kr
15. Anh Tuấn 500 kr
16. Như Nguyện 500 kr
17.Từ Linh/Diệu Hương 2,000 kr
18. Từ Mạng Múi Lê a Mang 500 kr
19. Quảng Hoá 500 kr
20. Diệu Hiền 500 kr
21. S.C Tuệ Như 5,000 kr
22. Minh Pháp 200 kr
23. Minh Bình 200 kr
24. Nguyễn Đức Tâm 1,000 kr
25. Gd Như Vị 10,000 kr
26. Nguyễn Văn Tín 1,000 kr
27. Gd Thang Kien Quang 500 kr
28. Do Thi Hoa 500 kr
29. Tín Diệu 500 kr
30. Xiao Ling Huang 200 kr
32. Huệ Nghiêm 2,000 kr
33. Bùi Khánh Mỹ 500 kr
34. Trần Hưng 500 kr
35. Diệu Thiện 500 kr
36. Mỹ Linh 2,000 kr
37. Tina, Phạm Thị Thắng 500 kr
38. Diệu Lan 200 kr
39. Quảng Cúc 300 kr
40. Minh Hà 1,000 kr
41. Nguyễn Thị Diểm 370 kr
42. Gd Võ Ngọc Tâm 2,000 kr
43. Tiến Trang 200 kr
44. Vu Linda 100 kr
45. Gd |Tâm Phượng 1,000 kr
46. Thảo, Duy 1,000 kr
47. Phước An 2,000 kr
48. Gd Phạm Kim Oanh 5,000 kr
49. Gd Mảnh Do 50,000 kr
50. Tina Phạm 2,000 kr
51. Diem Mong Thi Nguyen 2,000 kr
52. S.c Phước Liên 5,000 kr
53. Hong Hoa Thi Nguyen 500 kr
54. Thi Phuong Nguyen 500 kr
55. PHuong Khanh Le 200 kr
56. Thuy Hoan Anh Tran 500 kr
57. Hung Trung Le 400 kr
58. Luu The Diep 600 kr
59. Kim Bich Thi Dich 2,000 kr
60. Thi Tuyet Trinh Chau 1,000 kr
61. Hien Thi Phan 2,000 kr
62. S.C Hữu Giác 10,000 kr
63. Ẩn danh 1 tượng Địa Tạng 250,000 kr
64. Du Văn Trần 1,500 kr
65. Thi PHuong Thao Ngo 1,000 kr
66. Thi My Liên Le 600 kr
67. Shusi Veivet 1,000 kr
68. Gd Như Thu 20,000 kr
69. Diệu Tuệ 400 kr
70. Diệu Phương 1,000 kr
71. Gd Quảng Châu / Diệu Liên 10,000 kr
72. Trần Thị Gian 1,000 kr
73. Phước Quang 2,000 kr
74. Minh Tạo 500 kr
75. Diệu Hiếu 200 kr
76. Phước Đức 500 kr
77. Huệ Nhật 500 kr
78. Minh Chung-Huệ Duyên 2,000 kr
79. Hữu Chúc/Như Chánh 500 kr
80. Nguyễn Mạnh Hải 1000 kr
81. Gd Đinh Văn Thắng 1,000 kr
82. Trần Mai PHượng 500 kr
83. Minh Hoà 500 kr
84. Diệu Nga 2,000 kr
85. Lê Thị Thuỳ Trang 2,000 kr
86. Như Hành 1,000 kr
87. Huệ Mẫn 1,000 kr
88. Phước Hoa 1,000 kr
89. Pháp Hoa 1,000 kr
90. Diệu Tâm 500 kr
91. Vô Danh 500 kr
92. Vô Danh 500 kr
93. Tuyết Hạnh 500 kr
94. Gd Huệ Tấn 100,000 kr
95. Như Việt 1,000 kr
96. Lương Tuyết Phi 1,000 kr
97. Thi Cat Phuong Le 500 kr
98. Hien Trang Thi Nguyen 500 kr
99. Le Hồng Hạnh Nguyen 3,000 kr
100. Son Ly Nguyen 500 kr
101. Thi MInh Nguyet Huynh 2,000 kr
102. Denis Nguyen 1,000 kr
103. Gd Hứa Thành Công 1,000 kr
104. Thao Nguyen 1,000 kr
105. Kieu Thi Diem Nguyen 2,000 kr
106. Nhut Tu Dinh 1,000 kr
107. Minh Thiền, Minh Chánh1,000 kr
108. Phung Thi Tran 1,000 kr
109. Văn Thi Thuy Tran 1,000 kr
110. Dai Ngan Vo 500 kr
111. Xuan Thi Nguyen 1,000 kr
112. Hy Le Hy 1,000 kr
113. Quảng Bình Trần Ngọc Minh 500 us
114. Loan Anh Thi Le 2,000 kr
115. Thi Quynh Anh Phan 5,000 kr
116. Lam Hien Tran Nguyen 500 kr
117. Như Thien Phuong Tran 500 kr
118. Dương Quỳnh Nam 500 kr
119. Gd Hữu Liên 10,000 kr
120. Minh Chan Luu 1,000 kr
121 Khanh Ngoc Nguyen 1,000 kr7
122. Kim Chung Thi Tran 5,000 kr
123. S.C Viên Minh 5,000 kr
124. Shayla Nguyen 500 kr
125. Nini Nguyen Fretland 2,000 kr
126. Mai Phuong Lene Dang 500 kr
127.Phuong Dang 1000 kr
128. Gd Nguyên Dung 10,000 kr
129. Gd Bụt Liên 5,000 kr
130. Gd Bường 5,000 kr
131. Dinh Van To 2000 kr
132. Kim Quyen Nguyen 2,000 kr
133. Thao Vo Thi Thu 500 kr
134. HL Liễu Nghiêm Nguyên Trang 30,000 kr
135. SC Viên Thông 10,000 kr
136.Gd Mảnh Do 5,000 kr
137. Huỳnh Nguyệt 4,000 kr
138. Gd Cô Huệ, Celine 10,000 kr
139. Gd Đặng Văn Khưởng 5,000 kr
140. Lynni Tran Meslo 3,000 kr
141. Lisa Tang 1,000 kr
142. Gd Vinh Thoa 10,000 kr
142. Thao Mi Thi Nguyen 500 kr
143. Thi My Au Cao 500 kr
144. Gd Chú Điều, Sâm 3,000 kr
145. Gd Tuấn Tuyền 1,000 kr
146. Quang Hy Tran 2,000 kr
147. Gd Chị Quynh Se 2,000 kr
148. Oddane Sand Mat As 10,000 kr
149. Phuong Kieu 2,000 kr
150. Anh Ngoc Le 1,000 kr
151. Hoa Thi Phuong 1,000 kr
152. Anh Ngoc Le 1,000 kr
153. Helen Lan Phuong Kieu 1,000 kr
154. Denny Hoang Pham 1,000 kr
155. Tuệ Trí 1,000 kr
156. Ngoc Huong Thi Pham 2,000 kr
157. Thu Ngoc Thi Vo 2,000 kr
158. Phước Ngọc 200 kr
159. Hà Vincent 500 kr
160. Sara Lâm 500 kr
161. Lâm Philip 500 kr
162. Quách Lê Kỳ Ân 500 kr
163. Đinh Thị Hồng Hạnh 1,200 kr
164.Hữu Cát 500 kr
165.KhaiTâm 500 kr
166. Nguyễn Thị Sáu 2,000 kr
167. Huệ Uyên 50 us
168. Minh Đạt 1,500 kr
169. Như Chúc 200 kr
170. Như Chân 1,000 kr
171. Như Tường 500 kr
172. Nguyên Mây Nhất Y 1.000 kr
173. Như Mỹ 500 kr
174. Gd Nguyễn Thị Mỹ Hằng1,000 kr
175. Huệ Nghiêm 1,000 kr
176. CHPG Hedmark 50,000 kr
177. Huệ An 1000 kr
178. Huệ Như 500 kr
179. Gd Huệ Từ 1,000 kr
180. Như Định 5,000 kr
181. Anthony 500 kr
182. Gd Diệu Đạo 1,000 kr
183. Nhuận Mỹ 500 kr
184. Ẩn danh 2,000 kr
185. Ngô Thị Ngọc Thu 500 kr
186. Diệu Trí – Hữu Tín 1,000 kr
187. Trần Mẫn Di 1,000 kr
188. Gd Danh Gái 5,000 kr
189. Phan Vi 10,000 kr
190. Ẩn danh 10,000 kr
191. Kim Phu Thi Do 5,000 kr
192. Bin Van Tran 10,000 kr
193. Anh Ho Thi 1,000 kr
194. Choi Keo Hong 1,000 kr
195. Phuc Loc Thi Trinh 2,000 kr
196. Gd Lam Ba Thang 2,000 kr
197. Vuong Boi Linh 500 kr
198. Anna Thuy Nguyen 3,000 kr
199. Beth Ngoc Than 300 kr
200. Tho Le Le 2,000 kr
201. My Loan Thi Nguyen 5,000 kr
202. Bich Hoa Chang 500 kr
203. Ly Co Mac 2,000 kr
204. Hai Linh Do 150 kr
205. Hai Linh Do 500 kr
206. Nhu Nhu Nguyen 3,000 kr
207. Huong Thu Nguyen 2,000 kr
208. Thy Cam Thi Nguyen 500 kr
209. Kim Thao Thi Tran 1,000 kr
210. Hong Lien Thi Thai 5,000 kr
211. Thien My Le 500 kr
212. GDPT Thiện Tâm 5,000 kr
213. Tuy Phuong Thi Nguyen 5,000 kr
214. Bich Ngoc Thi Vo 5,000 kr
215. Ngoc Diem Thi Nguyen 2,000 kr
216. Tran Thi Phuong Nguyen1,000 kr
217. Chuong Dai Bui 1,000 kr
218. Dieu Nhan Minh Tham 10,000kr
219. Đội Lân 3,550 kr
220. Cô Tuệ Hạnh 2,000 kr
221. Thầy Quán Tiệp 3,000 kr
221. Thi Yen Nguyen 1,000 kr
222. Hữu Nhân 2,000 kr
223. Hiển Minh Duong 1,000 kr
224. Bao Quang Luu 1,000 kr
225. Bao Tich Luu 1,000 kr
226. Lana Thao Thuy Phuong Tran 1,000 kr
227. Lana Thao Thuy Phuong Tran 500 kr
228. Dh Phước Vũ 1,000 kr
229. Gd Phúc Mai 10,000 kr
230. HL Quảng Hải Lê Ngọc Sinh 5,000 kr
231. Kim Yến 500 kr
232. Asia Dinner AS 5,000kr