LHĐT Thông Báo – Khóa Học Tự Bấm Huyệt Trị Bệnh Dời Lại Ngày Khác

KHOÁ HỌC TỰ BẤM HUYỆT TRỊ BỆNH

(Việt Nam đồng ứng liệu pháp)

Tại Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng – Na Uy.

Kính thưa quý đồng hương, quý đạo hữu phật tử xa gần.

Ban tổ chức khoá học tự bấm huyệt trị bệnh xin thông báo.

V/v Khoá học vào ngày 12.06.20 đến ngày 14.06.20 sẽ không tổ chức vì đại dịch virus Covid-19 đang hoành hành mạnh ở khắp nơi trên thế giới, theo tình hình hiện nay vẫn chưa kiểm soát được, cũng không ai biết đại dịch này sẽ còn kéo dài bao lâu.

Khoá học có thể sẽ được tổ chức sau khi đại dịch chấm dứt, khi đó sẽ có thông báo sau.

Kính chúc toàn thể quý vị có đầy đủ sức khoẻ để vượt qua cơn đại dịch này.

Nếu cần xin liên lạc: Phan Dung

Email: trinh-ph@hotmail.com, Điện thoại: +4791603517

thầy Lý Phước Lộc

Tin Khác