Thành Kính Phân Ưu Cụ Bà Nguyễn thị Liên

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

thay mặt Tăng Ni và Phật tử KV Liên Hoa Đạo trang thành kính phân ưu cùng Đạo hữu Diệp Thị Hường là

Cụ bà Nguyễn Thị Liên sinh năm 1935 vừa vãng sinh lúc 05g30 ngày 16.03. Canh Tý tại Việt Nam.

Hưởng thọ 85 tuổi.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà vãng sinh cảnh giới an lành.