LHĐT – Thông Báo – Chửa Bệnh Xương Khớp 16.10.2019

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật,

như vừa rồi Chùa thông báo có bác sĩ người Hoa sống tại Thụy Điển qua Liên Hoa nhân dịp Pháp Hội Quan Âm để trợ duyên cho quý vị nào bị bệnh xương khớp, Bác Sĩ sẽ đến Liên Hoa ngày thứ tư 16.10.2019, chiều hôm đó Bác sĩ sẽ trị bệnh, quý Phật tử nào có nhu cầu xin về Liên Hoa để được điều trị.

Kính Thông Báo.


Tin Khác