Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 32 – Thông Báo 2

  • Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 ngày mai thứ sáu ngày 30.03.2018 kính mời quý đạo hữu Phật tử về Chùa Khuông Việt dự lễ Bế giảng và văn nghệ lúc 19g00. Khi về Chùa xin quý vị đậu xe tại sân trường Sandbekken hoặc tại Løvenstad Fotballklubb. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Kính bạch Chư Tô n Đức
Kính thưa quý học viên,
Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 32 đã khai diễn 2 hôm tại trường Ammerud, nhưng vì lí do kỷ thuật, nên đã chuyển về Chùa Khuông Việt và hội trường cạnh Chùa, thời khóa Tu Học vẫn giữ như cũ, mong chư Tôn Đức và Quý Phật tử hoan hỷ cho.

Kính Tỳ Khưu Thích Viên Ngộ.


Tin Khác