Lời Giáo Huấn Của Sư Ông Trúc Lâm

LỜI GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM

” Chúng ta đang khi sống thì phải luôn luôn nhớ ngày mai mình sẽ chết. Tôi nói thế là còn dễ để cho quý đạo hữu còn hy vọng một chút để chuẩn bị cho cái chết….

… Phải luôn nhắc và tự hỏi: Mình đã chuẩn bị cho cái Chết chưa? Chuẩn bị cho cái Chết là làm gì?

Thường nhắc câu đó để quý vị nhớ hoài không quên!”

Trích: Chuẩn bị cho Mình ngày mai và mai sau.


Tin Khác