Chương Trình Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Liên Hoa Đạo Tràng và Chùa Khuông Việt

Chương Trình Xuân Kỷ Hợi 2019
tại Liên Hoa Đạo Tràng và Chùa Khuông Việt

NGÀY 26.01.2019 (12.THÁNG CHẠP. MẬU TUẤT)
11g00: Hiệp Kỵ, Giải Đông, Tất Niên

NGÀY 02.02.2019 (29.THÁNG CHẠP. MẬU TUẤT)
09g00-18g00: Trì Kinh Pháp Hoa trọn bộ

NGÀY 03.02.2019 (29.THÁNG CHẠP. MẬU TUẤT)
13g00-16g00: Cây Mùa Xuân tại trường Sandbekken Ungdomskole

NGÀY 04.02.2019 (30.THÁNG CHẠP. MẬU TUẤT) 
tại LIÊN HOA ĐẠO TRÀNG
18g00: Sám Hối Cuối Năm
19g00: Lễ thỉnh chư Tiên linh, Hương Linh
19g30: Dùng cơm chay, hát cho nhau nghe và các trò chơi.
22g30: LỄ ĐÓN GIAO THỪA
00g00: Phát Lộc Đầu Năm

NGÀY 05 – 07. 02.2019 (MÙNG MỘT ĐẾN MỒNG BA TẾT)
TẠI LIÊN HOA ĐẠO TRÀNG
10g30: Tụng Kinh Di Lặc – Cúng Ngọ và Tiến Linh
TẠI CHÙA KHUÔNG VIỆT
17g00: Tụng Kinh Dược Sư
18g00: Hát cho nhau nghe, các trò chơi
Từ Mồng Một đến Mồng Ba Tết Liên Hoa Đạo Tràng và Chùa Khuông Việt mở cửa từ 07g00 – 21g00: để đồng bào đồng hương và quý Phật tử về Chùa Lễ Phật, hái lộc đầu năm và mời quý vị dùng cơm chay

RẰM THÁNG GIÊNG
NGÀY 16.02.2019 (12.THÁNG GIÊNG. KỶ HỢI) 
tại LIÊN HOA ĐẠO TRÀNG
11g00: Dâng Sớ Cầu An – Cúng Ngọ
12g30: Thọ trai
14g00: Thuyết Pháp
15g00: Cúng thí thực


Tin Khác