Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Pháp Hội Quan Âm và Lễ Chúc Thọ của Hòa Thượng vào ngày thứ bảy 08.10.2022 chương trình như sau 09g00: …

LHĐT – Kính mời tham dự Pháp Hội Quan Âm và Lễ Chúc Thọ của Hòa Thượng 08.10.22 Read more »