LHĐT – Chương Trình Thọ Bát 23.07.2022

Kính mời quý Phật Tử về Liên Hoa Thọ Bát và tổng vệ sinh chuẩn bị cho KTHPP Na Uy kỳ 37 – 2022 từ 29.07 đến 05.08 và Đại Lễ Vu Lan ngày 06.08.2022

Thứ bảy 23.07
10g30: Vân tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường, cúng dường Trai Tăng
13g00-17g00: Tổng vệ sinh
17g30 Tụng Kinh
19g30 Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 24.07
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà Đàm
10g00: Tụng Kinh, Tiến Linh, Xả giới
11g30: Quá đường