Thư Cảm Tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, Kính thưa quý đồng bào, đồng hương, đạo hữu Phật tử gần xa. …

Thư Cảm Tạ Read more »