Vietnamesisk Buddhisme I Norge

Vietnamesisk Buddhisme I Norge

BUDDHISMEN

For 2500 år siden nådde Siddhartha Gautama Oppvåkningen. Han ble deretter kjent som Buddha, Den oppvåknede. Kjernen i Buddhas lære er at vi kan oppnå frigjøring gjennom etisk livsførsel, meditasjon og refleksjon slik at vi utvikler kjærlighet, sinnsro og visdom. De egenskapene Buddha utviklet til fullkommenhet har alle mennesker i seg. Vi kan derfor alle utvikle oss slik Buddha gjorde. I dag er det over 500 millioner buddhister i verden.

 

VIETNAMESISKE BUDDHISME

Buddhismen kom til Vietnam for nærmere 2000 år siden fra Kina og India. Den retningen som har fått størst betydning er mahayana, den store veien. Den legger størst vekt på kjærlighet til alle levende vesener. Målet er ikke egen oppvåkning men at vi sammen med alle levende vesener når oppvåkningen og blir fri for lidelse. Den lærer at det finnes mange oppvåknede i universet som kan hjelpe oss til frigjøring. I Vietnam er det to hovedretninger: meditasjonsskolen (Thiền) og det rene lands skole(Tịnh Độ). Den siste legger vekt på tro på den Buddha som kalles Det grenseløse lys (Amitabha) som kan hjelpe oss i dette liv og til en tilstand av fullkommen lykke i det neste.

 

VIETNAMESISK BUDDHISME I NORGE

Etter den kommunistiske erobringen av Sør-Vietnam i 1975 flyktet mange vietnamesere til utlandet. Blant dem som kom til Norge var det mange buddhister. I 1982 stiftet de Det vietnamesiske buddhistsamfunn. I 1999 åpnet de et nybygd tempel i Lørenskog utenfor Oslo. I dag finnes det i tillegg vietnamesiske templer i Trondheim, Bergen, Stavanger og Moss. Det vietnamesiske buddhistsamfunn har 5.100 medlemmer. I tillegg er det over 1.000 medlemmer i lokale menigheter. Av over 20.000 norsk-vietnamesere er omkring 2/3 tilknyttet buddhismen.

De tre viktigste høytidene som feires i Norge er vietnamesisk nyttår (Tết) i februar, Buddhas fødselsdag (Vesak) i mai, og minnedagen for foreldre (Vu Lan) i august.

I tillegg til religiøse aktiviteter ledet av nærmere 20 munker og nonner, bosatt i Norge, har Det vietnamesiske buddhist-samfunn også sosiale og kulturelle aktiviteter for barn og unge. Samfunnet er også engasjert i Vietnam med hjelpearbeid og arbeid for menneskerettigheter. Det vietnamesiske buddhistsamfunn er tilsluttet Buddhistforbundet og deltar også i inter-religiøs dialog gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.