Buddhas fødsel markert

Buddhas fødsel markert

Den største høytiden for buddhister er markeringen av Buddhas fødsel, Oppvåkning og Parinirvana (død) som faller på fullmånedagen i mai.

En rekordstor forsamling av 300 buddhister kom sammen på Buddhistforbundets markering av vesak søndag 6. mai. Programmet besto av to deler: Dn religiøs del som bl.a. inneholdt Dharma-tale av Manirathana Thera fra Oslo Buddhist Vihara (Tisarana) og buddhistiske sanger på norsk fremført av ungdom fra Khuong Viet tempel (Det vietnamesiske buddhistsamfunn), resitasjon på burmesisk av Metta Sutta, og mye mer. Den kulturelle delen inneholdt klassisk dans fra Burma, Thailand og Sri Lanka. Et flott innslag var en såkalt pandal som fremstilte scener fra Buddhas Oppvåkning.

 

Munkene fra de største templene i Norge var viktige medlemmer av arrangementskomiteen som var ledet av Manirathana Thera. Dette bidrog nok til den gode oppslutninger når det gjaldt fremmøte såvel som aktive bidrag til programmet.