Thông Báo – Tạo Tượng Di Lặc Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

Kính Bạch Chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý Đạo Hữu Phật tử gần xa 
Liên Hoa Đạo Tràng sẽ thỉnh tượng Di Lặc Bồ Tát cao 2 m bằng đồng và tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng bằng đồng cao 2,7m trị giá hai tượng 50000 us. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức gia tâm chú nguyện, quý Đạo hữu Phật tử gần xa hùn phước đúc tượng. Mọi sự đóng góp xin gởi về:
Ghi:” Hùn Phước Đúc Tượng”
Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank
Vipps nr: 10249