Hùn Phước Tạo Tam Tôn Phật và Bảo Tháp Đa Bảo

Hùn Phước Tạo Tam Tôn Phật và Bảo Tháp Đa Bảo.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa,

Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng sẽ tạo tượng Bổn Sư, Phật Dược Sư, và Phật A Di Đà mỗi tượng cao 3m bằng đồng kinh phí 500,000 kr. Ba tượng này sẽ phụng thờ tại Chùa Khuông Việt.

Bên cạnh đó tại Liên Hoa Đạo tràng sẽ kiến tạo Tháp Đa Bảo cao 9 m làm bằng đá khối và tôn chí tại vườn Địa Tạng – Liên Hoa. Kinh phí 1,200,000 kr.
Kính mong chư Tôn Đức góp lời gia trì cầu nguyện, chư Thiện Tín Nam Nữ Phật tử gần xa phát tâm cúng dường tịnh tài, kẻ ít người nhiều.

Kính thông báo
Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng

Sa Môn Thích Viên Ngộ

Mọi sự ủng hộ xin gởi về
Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank
Vipps nr: 10249


Tin Khác