Thông Báo của KHPP Mùa Đông kỳ 1 tại Kristiansand

Nam Mô A Di Đà Phật!

Thay mặt BTC xin thông báo năm nay Quý Phật tử nhớ mang theo:
– Ly uống nước cá nhân
– Nệm nằm gọn vừa đủ (xin đừng mang theo nệm kingsize
– Dép trong nhà

Và xin Quý Phật tử tranh thủ thời gian đến văn phòng đăng ký trước 15:00 giờ, để BTC dễ dàng sắp xếp.


 

Tin Khác