Thế nào mới là người tỏa sáng nhất?

Thế nào mới là người tỏa sáng nhất?

Một thời trong hội chúng, Đức Thế Tôn hỏi các vị đại Tỳ Kheo: Người như thế nào mới là người tỏa sáng.?

Ngài Xá Lợi Phất nhanh nhẹn trả lời: Bạch Thế Tôn; Người có trí tuệ đệ nhất mới là người tỏa sáng.
Bởi vì khi có trí tuệ có thể giải quyết hết thảy mọi việc.
Đức Thế Tôn lắc đầu; Không phải!

Ngài Mục Kiên Liên đáp: Là người thần thông đệ nhất, vì chỉ có thần thông mới hàng phục được tất cả. Đức Phật cũng không đồng ý.

Ngài Ma Ha Ca Diếp tiếp lời: Bạch Thế Tôn: Người tu hạnh đầu đà mới là người tỏa sáng. Bởi nêu gương sáng, Ít muốn, biết đủ, tinh tấn, viễn ly, độc cư thiền định. Ấy là người tỏa sáng nhất. Đức Phật cũng không đồng ý.

Ngài A Nậu Lâu Đà: Bạch Thế Tôn, vậy chỉ có người Đệ nhất thiên nhãn thông, mới là người tỏa sáng. Bởi bất quản xa gần, bất luận trong ngoài, mắt đều thấy biết, nhìn nhân ra được hệ lụy của sắc dục, nhìn nhận được khổ đau và sự giải thoát an lạc, ấy là người tỏa sáng.
Đức Phật cũng lắc đầu không chấp nhận.

Đức Phật dạy rằng: Này các Tỳ Kheo, Đức Thế Tôn không đồng ý là bởi do sự dính mắc của các ông. Các ông chỉ đúng bởi sự tỏa sáng của riêng mình mà không nghĩ đến cả đại chúng. Người chỉ nghĩ cho riêng mình thì làm sao đủ đức, đủ lực để cảm hóa mà tỏa sáng giữa đại chúng !
Người tỏa sáng trong đại chúng chính là người bình thường nhất. Bởi họ giỏi mà không dính mắc bởi cái giỏi, cái thấy, cái biết, cái biện tài của chính mình. Họ luôn thích nghi với những việc tầm thường, bình dị của phàm tục lẫn thánh nhân mà không lời than vãn hay chê trách. Ấy mới chính là người tỏa sáng nhất.

Qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng: Không ai trên đời này là trung tâm, là mặt trời của vũ trụ. Không có ta trên đời này thì mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay, xã hội vẫn phát triển theo chiều hướng của XH đó. Đôi khi không có ta thì gia đình đó, xã hội đó có khi vẫn sống tốt hơn đó thôi. Thế nên ta chớ xem thường sức mạnh của hội chúng, dù ít nhất là 3 người trở lên.

( nhớ lại câu chuyện thời còn đi học được nghe GTS kể lại, nên không rõ nguồn gốc trích dẫn)