Phật học viện Nam Phổ Đà

Phật học viện Nam Phổ Đà

Chùa Nam Phổ Đà (Hạ Môn) là một ngôi chùa cổ nổi tiếng của vùng Mân Nam, tọa lạc dưới chân núi Ngũ Lão, một danh sơn xứ Lộ Đảo, lưng tựa vào dãy núi Tú Kỳ, mặt hướng ra hải cảng Bích Trưng, phong cảnh thật hữu tình tú lệ. Chùa được xây dựng vào khoảng giữa thời gian năm Đại Trung, Hội Xương, đời Đường. Ban đầu có tên là Tứ Châu Tự (泗州寺)

Thời Ngũ Đại đến đầu đời Tống, bấy giờ từng có các bậc cao tăng đến đây dựng am tranh tu hành. Đến thời Minh Lý (?)chùa được mở rộng xây cất lầu các khang trang, hình thành quy mô ở bước đầu, vào đầu đời nhà Thanh được trùng tu và đổi tên là Nam Phổ Đà như ngày nay

 

Năm 1942, Nam Phổ Đà được chuyển đổi từ một ngôi chùa địa phương thành ngôi Tòng lâm dành cho thập phương chúng tăng tới lui tu học. Năm sau đó, Phật Học Viện được thành lập tại đây. Từ đó, chư vị cao tăng thạc đức trong và ngoài nước thường đến hoằng dương Phật pháp (Sau này, vao năm 2004 Nam Phổ Đà cũng đã long trọng chào đón phái đoàn hoằng Pháp của Thiền sư Nhất Hạnh đến dạy thiền cho Tăng chúng cùng phật tử). Phật tử từ các nơi đều đến đây cầu kinh nghe pháp, ngôi già lam được một thời hưng thịnh, tiếng đồn vang xa

 

Qua một thời gian điêu tàn theo chiến tranh, sau khi Tân Trung Quốc lập quốc, chùa lại được phục hưng. Hiện nay, điện đường lầu viện được xây dựng lại, nguy nga bề thế; lâm cung phạm vũ cũng được trùng tu, huy hoàng tráng lệ; chúng thường trụ đến số vài trăm, trang nghiêm phạm hạnh; Phật học viện Mân Nam được thành lập, giáo học tinh chuyên. Ngôi cổ sát được sống lại, pháp vận càng xương long, đạt đến thời thịnh thế của lịch sử; vượt cả sự rực rỡ của thời đại.