LHĐT – Thông Báo tiệc chay gây quỹ tạo Tượng 10.07.2021

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Kính thưa quý Phật tử,
Sau hơn một năm bị covid-19 nên chương trình gây quỹ tạo tượng Tam Bảo phụng thờ tại Chùa Khuông Việt và Bảo Tháp Đa Bảo tại Liên Hoa bị đình lại, nay số người lây nhiễm gia giảm và số người chích người mỗi ngày một nhiều, nên hiện giờ chính phủ cho phép tập trung ngoài trời 200 người không cần phải ghế ngồi khóa cố định. Vì thế BTC nhân dịp này tổ chức tiệc chay gây quỹ tạo Tượng, Tháp với giá vé ủng hộ là 400 kr vào ngày 10.07.2021 (nhằm 01.06.Tân Sửu) lúc 16g00. Tại Liên Hoa Đạo Tràng.

Mua vé ủng hộ xin liên lạc chị Đan Thanh và Tịnh Thiền
Kính
Tỳ Khưu Thích Viên Ngộ