Chuyện Đạo

Có câu chuyện:Một vị quan trẻ đang trên đà thăng tiến tiền đồ công danh, nhưng rồi chàng chán cảnh đời tranh dành hơn thua thị phi. Nên đến một Thiền Viện nọ xin hoà thượng trụ trì cho phép được xuất gia.

– Vị Hoà Thượng năm lần bảy lượt từ chối và nói ông đừng vội cứ ở đây tu tập một thời gian xem thế nào.
– Một hôm vị quan trẻ lại đến bạch Hoà Thượng một lần nữa: Con kính bạch thầy giờ là con đã Buông sạch hết rồi, nên kính xin ngài cho con xuống tóc xuất gia.
– Hoà thượng chỉ mỉm cười một cách từ ái và nói thêm để xem thêm thế nào đã.
Vào một buổi sáng sớm Hoà thượng đi dạo thì thấy chàng cư sĩ cũng dậy sớm nên hỏi:
– Ông cũng dậy sớm vậy sao ?
– Vị cư sĩ tự đắc trả lời: Dạ, bạch thầy con dậy lễ Phật, với lễ sư trưởng.
– Hoà thượng mới nói thêm một câu: Dậy sớm giờ này không sợ vợ ngủ với người khác à.
– Vị cư sĩ mới đùng đùng nổi giận, điên tiết la lên cái lão già này…
– Vị hoà thượng lúc này mới ôn tồn bảo: Sao lại nói đã Buông sạch hết rồi.
……….

P/s: – Tâm lượng của các vị đạo sư người bình thường thật khó dò. Nhiều khi với con mắt phàm mình nhìn tưởng là hay, là tuyệt vời. Nhưng với các ngài có sức sống và luôn an trú trong Pháp nhìn mọi thứ rõ ràng sáng suốt. Chỉ một câu khẩy nhẹ bao nhiêu cái mình lầm chấp là siêu xuất, là cao. Hoá ra chỉ toàn là hoa giấy. Nên sự tu là từ sự chứng nghiệm chân thật, từ nội tại sức sống chứ không phải trên ngôn từ hay cái vẻ hào nhoáng bên ngoài.


Tin Khác