Chương Trình Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Liên Hoa Đạo Tràng và Chùa Khuông Việt NGÀY 26.01.2019 (12.THÁNG CHẠP. MẬU TUẤT) 11g00: Hiệp Kỵ, Giải Đông, Tất Niên NGÀY 02.02.2019 (29.THÁNG CHẠP. MẬU TUẤT) 09g00-18g00: Trì Kinh Pháp Hoa trọn …

Chương Trình Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Liên Hoa Đạo Tràng và Chùa Khuông Việt Read more »