Category: Tin Tức

Tin Khác

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng cùng chư Tôn Đức kết duyên và học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm vào ngày 06, 07 và 08 …

LHĐT – Pháp Hội Quan Âm 06-08.03.2020 Read More »

Kính mời, quý đạo hữu Phật tử dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai giới trong một ngày một đêm, để kết thiện duyên với đạo giải thoát giác ngộ. Trong Kinh đức Phật dạy: …

LHĐT – Thọ Bát Quan Trai Giới 22.02.2020 Read More »

THƯ MỜI THAM DỰ KHOÁ HỌC TỰ BẤM HUYỆT TRỊ BỆNH (Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp) Tại Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng – Na-Uy Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đạo hữu phật tử thu xếp …

LHĐT – Thư Mời Tham Dự Khóa Học Tự Bấm Huyệt Trị Bệnh 12-14.06.2020 Read More »

ĐẠI LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN VÀ HỘI XUÂN GÂY QUỸ KIẾN TẠO BẢO THÁP ĐA BẢO Nam Mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật Kính mời quý đạo hữu tử dành thời gian vào ngày 08.02.2020 (nhằm ngày 15.Tháng Giêng, …

LHĐT – Thông Báo Rằm Thượng Nguyên 08.02.2020 Read More »

Tin Khác

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nhân mùa kỷ niệm đức Phật Thành Đạo, Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào ngày 11.01.2020 từ 09 đến …

LHĐT – Thông Báo Tụng Kinh Pháp Hoa Trọn Bộ 11.01.2020 Read More »

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa: Quý đạo hữu Phật tử gần xa, Quý đạo hưũ có hương linh thờ tại Chùa. Nhân dịp Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức, Quý Hương Linh thờ tại …

LHĐT – Thông Báo – Pháp Hội Lương Hoàng Sám 17-19.01.2020 Read More »

Hùn Phước Tạo Tam Tôn Phật và Bảo Tháp Đa Bảo. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa, Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng sẽ …

Hùn Phước Tạo Tam Tôn Phật và Bảo Tháp Đa Bảo Read More »

THÔNG BÁO KHÓA TU THANH THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2019 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Kính thưa quý Đạo Hữu Phật tử, quý Phụ Huynh học sinh. Khóa Tu Thanh Thiếu năm ngoái chỉ có Thanh Thiếu thôi …

THÔNG BÁO KHÓA TU THANH THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2019 Read More »

Nam Mô A Di Đà Phật, Phật từ Bồ Tát Giới Minh Chánh Nguyễn Nam nguyên Chi Hội Trưởng Chi Hội Phật Giáo Oslo đã thuận theo thế vô thường về cảnh giới an lành ngày 22.12.2020 nhằm 27.11.Kỷ Hợi …

Thành Kính Phân Ưu PT Minh Chánh – Nguyễn Nam Read More »

THÔNG BÁO KHÓA TU THANH THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2019 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Kính thưa quý Đạo Hữu Phật tử, quý Phụ Huynh học sinh. Khóa Tu Thanh Thiếu năm ngoái chỉ có Thanh Thiếu thôi …

Thông Báo Khóa Tu Thanh Thiếu Nhi Mùa Đông 2019 Read More »

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI Tham Dự Pháp Hội A Di Đà Kính thưa quý Đạo Hữu Phật tử gần xa, Quý vị cũng biết danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chính là bản thể trí huệ của Ngài, …

Thông Báo Thay Thư Mời – Tham Dự Pháp Hội A Di Đà Read More »

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsveien. 205 2067 Jessheim Thư Mời LỄ CẦU SIÊU THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO 39 NẠN NHÂN Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật …

LHĐT – Thư Mời Lễ Cầu Siêu Thấp Nến Cầu Nguyện cho 39 Nạn Nhân Read More »

Thông Báo Thay Thư Mời Kính mời quý Phật tử, Đạo hữu gần xa về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Pháp Hội trì tụng 21 biến Kinh Dược Sư trong hai ngày 09 và 10.11.2019, để góp lời cầu …

Thông Báo Thay Thư Mời – Pháp Hội Dược Sư 09-10.11.2019 Read More »