Category: Luật Tạng

Giới Luật nhìn theo Phật Giáo Tây Tạng

  T.T Thích Nhất Chân CHƯƠNG I : Biệt Giải Thoát Giới (Pratimoksa) Đức Phật thuyết 3 loại giáo pháp. Giáo pháp thứ nhất thuộc về giáo lý Tứ Diệu Đế được Ngài thuyết giảng tại Ba La Nại (Sarnath), Ấn Độ

Posted in Luật Tạng

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN CHO CÁC PHẬT TỬ MỚI QUY Y TAM BẢO (1970)

Khi đức Phật mới thành đạo, Ngài dạy: ” Cửa vô sanh đã rộng mở Ai có tai hãy nghe và Dứt bỏ tà kiến mê lầm của mình ” LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đương bị mê lầm thống

Posted in Luật Tạng

GIỚI LUẬT – H.T Thích Trí Thủ

Viên Âm – Số 91 trang 7 năm 1950 I. YẾU ĐIỂM GIỚI LUẬT Bài trước đã nói đại cương sự quan hệ của giới luật, ở đây nói rõ thêm và phân biệt ranh giới giữa đại thừa luật

Posted in Luật Tạng

TAM QUY – H.T Thích Trí Thủ 

  Viên Âm – Số 84 trang 18 năm 1949 I. ĐỊNH NGHĨA QUY Y TAM BẢO A. QUY Y QUY nghĩa là trở về. Người đi tha phương cầu thực nay trở về với cố hương, kẻ lạc đường

Posted in Luật Tạng

THỌ GIỚI – Thích Nhất Chân

Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ

Posted in Luật Tạng

LUẬT HỌC VÀ LUẬT NGHI TỰ VIỆN TẠI TRUNG HOA TRƯỚC THỜI NGÀI ĐẠO TUYÊN

  ĐỒNG THÀNH Trong nhữnng giai đoạn phôi thai của Phật giáo tại Trung Hoa diễn ra vào đầu kỷ nguyên Tây lịch, rất nhiều cao Tăng từ Trung Á và Ấn Độ đã nỗ lực phiên dịch kinh điển

Posted in Luật Tạng

NỀN TẢNG THIẾT LẬP GIỚI

  Thích Viên Giác Mục Lục Lời Nói Đầu Chương I.Quá trình hình thành giới Giới pháp là giới Ba pháp quy y là giới Giới kinh Ni giới Giới Bổn Chương II.Giới luật cơ sở của đạo đức Khái

Posted in Luật Tạng

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng Thích Diễn Bồi

Thích Thiện Huệ dịch Duyên Khởi Hơn năm năm trước, nhân chuyến chiêm bái Phật tích ở Ấn, trên đường về, Đại Đức Minh-Giác, trụ trì chùa Niệm Phật (Hòa Lan) đã ghé thăm và đảnh lễ ngài Diễn Bồi

Posted in Luật Tạng

Bát Quan Trai Thích Tuệ Sỹ

TU GIỚI Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế nào thì đồng loạt các người bịnh dùng như vậy, chỉ hơi khác nhau về cân

Posted in Luật Tạng

Giới Bát Quan Trai HT. Thích Thiện Hoa

A. MỞ ĐỀ Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là “giới, định, huệ”. Trong “giới,

Posted in Luật Tạng

GIỚI THIỆU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI Thích Thái Hòa

  Tổng Luận Và Ý Nghĩa: Tổng luận: Ý thức tự giác là yếu tố cơ bản để xác định con người có khả năng trưởng thành, về tư duy và sáng tạo, có khả năng đạp vỡ mọi trói

Posted in Luật Tạng

Ngũ Giới HT. Thích Thiện Hoa

A. MỞ ĐỀ Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người

Posted in Luật Tạng

MỘT THỜI TRUYỀN LUẬT Tuệ Sỹ

Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của chúng ta phản đối, cho là Nguyễn Du không hiểu luật xuất gia cho nên

Posted in Luật Tạng

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

TN. Nguyên Liên dịch Phật giáo có hệ thống học thuyết luân lý đạo đức cho chính mình. Trong quá trình sáng lập truyền bá và phát triển Phật giáo, đạo đức Phật giáo dần dần hình thành và hoàn

Posted in Luật Tạng Tagged with:

So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-kheo

Dưới đây là bảng tóm tắt so sánh các bộ Luật Tỳ-kheo hiện đang lưu hành: Tỳ-kheo giới: Phân loại Luật Pali (1) Luật Tứ Phần (2) Luật Thập Tụng (3) Luật Ngũ Phần (4) Luật Tăng Kỳ (5) Luật

Posted in Luật Tạng Tagged with:

Nghi thức truyền giới Bồ-tát, Thập Thiện và Bồ-tát tại gia

HT.Thích Trí Thủ TỰA Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ

Posted in Luật Tạng Tagged with:

Giới Học

Giới học là một trong ba học: Giới, Định, Tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải

Posted in Luật Tạng Tagged with:

TÌM HIỂU VỀ GIỚI LUẬT (SÌLA)TRONG PHẬT GIÁO

Theo quan điểm Phật Giáo, trong tất cả loại hữu tình chúng sanh, con người luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm linh (tu tập); vì thế, mục đích của Phật Giáo là nhắm vào

Posted in Luật Tạng Tagged with:

Giới luật công truyền hay bí truyền?

Thích Phước Sơn Trong lời phàm lệ của quyển Tứ phần giới bổn như thích, Luật sư Hoằng Tán (1611-1685) nói: “Tam thế chư Phật câu thuyết Kinh-Luật-Luận tam tạng Thánh giáo. Kinh luận nhị tạng hàm thông tại gia,

Posted in Luật Tạng Tagged with:

Công dụng của Giới đức

Giới thiệu: Tỳ kheo Thanissaro là một tu sĩ người Mỹ, viện chủ thiền viện Metta (Từ bi), bang California, Hoa Kỳ. Đức Phật được ví như một vị lương y, chữa bệnh tâm linh cho loài người. Con đường

Posted in Luật Tạng Tagged with:

Công Đức Trì Giới

  Như chúng ta đã biết, đức Thế Tôn bắt đầu chế định giới luật khi các pháp hữu lậu phát sinh trong tăng đoàn. Các thầy Tỳ kheo dần dà sống xa rời tinh thần giải thoát, bị lôi

Posted in Luật Tạng Tagged with:

Sự Tích Giới luật

Thích Nữ Trí Hải soạn dịch Mục lục Lời Tri Ân Dẫn Nhập: Ngũ Thiên Thất Tụ. Phần Một: Sự Tích Tám Tội Khí. Phần Hai: Sự Tích 17 Pháp Tăng Tàn. Phần Ba: Sự Tích 30 Pháp Xả Đọa.

Posted in Luật Tạng Tagged with: