7 CÁCH BỐ THÍ KHÔNG TỐN MỘT ĐỒNG NHƯNG MANG LẠI PHƯỚC ĐỨC CẢ ĐỜI

7 CÁCH BỐ THÍ KHÔNG TỐN MỘT ĐỒNG NHƯNG MANG LẠI PHƯỚC ĐỨC CẢ ĐỜI

1. Bố thí bằng vẻ mặt: Cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở.

2. Bố thí bằng lời nói: Cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời khiêm tốn và lời nói ấm áp.

3. Bố thí bằng tấm lòng: Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác.

4. Bố thí bằng ánh mắt: Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác.

5. Bố thí bằng hành động: Dùng hành động để đi giúp đỡ người khác.

6. Bố thí bằng chỗ ngồi: Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác.

7. Bố thì bằng nơi ở: Đem phòng ở trống không sử dụng cho người khác nghỉ ngơi”.

“Bất luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì phước đức sẽ đến với người đó “như hình với bóng!”.

#DaoPhatTrongTraiTimToi
#LoiPhatDay