Tam Bảo Nơi Nương Tựa An Toàn Trong Cuộc Sống

TAM BẢO NƠI NƯƠNG TỰA AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG.

ĐỨC PHẬT: Không phải là người một thần linh ban phước giáng hoạ, mà một đạo sư hướng dẫn chúng sinh đến bến bờ giác ngộ.

PHẬT PHÁP : Không phải là lời kinh cầu để thoả mãn dục vọng, mà là những liều thuốc tốt để chữa trị phiền não.

TĂNG CHÚNG: không phải là người ban tài và độ vong, mà là tấm gương cho sự thực hành trên lộ trình tìm cầu giải thoát.

Cho nên, khi nương tựa Tam Bảo tu học Phật Pháp thì phải biết công năng của Tam Bảo để các bạn khỏi phải mù mờ lạc lối.

TK Viên Ngộ


Bài Cùng Thể Loại