LHĐT – Thông Báo Tụng kinh Pháp Hoa và Vía Quan Âm

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát,

Kính thưa quý Đạo hữu Phật Tử gần xả,

Nhân mùa Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, kính mời quý Phật tửvề đạo tràng tu tập để góp phần cầu nguyện cho Ukraina sớm được thanh bình thịnh trị, thứ đến đồng cầu nguyện cho công trình kiến tạo ngôi Đại Hùng Bảo Điện, hội trường đa năng và Trường Việt Ngữ được sớm hoàn thành viên mãn.
Thứ 7 ngày 19.03.2022
Huân Tu Trì Tụng Kinh Pháp Hoa chọn bộ
09g00 – 12g00: Quyển 1,2 và 3
12g15: Thọ Trai
13g30 – 15g30: Quyển 4, 5
16g00 – 18g00 Quyển 6, 7
18g30: Thọ Trai – Hoàn Mãn

Chủ nhật ngày 20.03.2022
10g00: Tụng Kinh A Di Đà – Cúng Ngọ Tiến Linh
11g30: Cúng Dường Trai Tăng

Thứ hai từ ngày 21 đến 25.03
17g30: Lạy Ngũ Bách Danh 100 lạy

 

Thứ bảy ngày 26.03.2022
10g30: Vân tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
14g00: Trì Đại Bi lạy Ngũ Bách Danh 150 lạy
15g30: Trì Đại Bi lạy Ngũ Bách Danh 150 lạy
17g30: Trì Đại Bi, Cúng Hoa Đăng, và thắp nến cầu nguyện cho đất nước Ukraina sớm thanh bình thạnh trị
18g30: Dược Thực

Chủ nhật ngày 27.03.2022
05g30: Thức chúng
06g30: Công phu Khuya – Tụng Phổ Môn – lạy 100 lạy
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà Đàm
10g00: Lạy 100 lạy- Tụng Phẩm Phổ Hiền – Cúng Ngọ – Xả giới – Tiến Linh
11g30: Cúng Dường Trai Tăng
12g45: Hoàn mãn

Trân Trọng Thông Báo

Liên Hoa Đạo Tràng