Thành Kính Phân Ưu cụ ông Hồng Văn Ảnh Pháp danh Thiện Ánh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn chương phụ của Đ.H Nguyễn Tiền Viên là Phật tử

Pháp danh: Thiện Ánh
Thế danh: Hồng Văn Ảnh
Sinh năm: 1937
Hưởng thọ: 85 tuổi
Vì tuổi già sức yếu đã quá vãng ngày 7 Tháng Hai Nhâm Dần tại Việt Nam

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa, Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.