LHĐT – Thông Báo – Sám Hối 16.01.2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính mời quý Phật Tử dành thời gian về Chùa làm công quả và Sám Hối thứ bảy – chủ nhật ngày 15, 16.01.2022

Tại Liên Hoa
10g00: Cúng Dường Tam Bảo Bảo – Tiến Linh
13g00 – 16g00: Trường Việt Ngữ
16g30: Sám Hối

Tại Khuông Việt
Tổng vệ sinh trang trí Tết thứ bảy và chủ nhật nhật
14g30: Sám Hối

Kính Thông Báo
KV – Liên Hoa