LHĐT – Chương Trình Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Chương Trình Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
1. Thứ bảy ngày 29.01.2022 (27 Tết) từ 10g00 đến 16g00 CHỢ TẾT NHÂM DẦN 2022 tại Liên Hoa (phát hành ẩm thực tại chỗ và online, có chương trình riêng)
17g30: Tụng Kinh cuối năm – Lễ Tất Niên

2. Chủ nhật ngày 30.01.2022 (28 Tết) 10g00 tại Liên Hoa
Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức – quý hương linh thờ tại Chùa
13g00-16g00: Trường Việt Ngữ

3. Thứ hai ngày 31.01.2021 (29 Tết – Giao Thừa) tại Liên Hoa
17g30 Sám Hối
19g00: Thọ Trai – Hát cho nhau nghe – lotto
22g00: Lễ Vía Di Lặc – Đón Giao Thừa Nhâm Dần 2022
(Có chương trình riêng)

4. Thứ ba ngày 1.02.2022 Mùng Một Tết – Nhâm Dần
Tại Liên Hoa
11g00: Khai Kinh Di Lặc – Cúng Tam Bảo – Tiến linh
Tại Khuông Việt
17g00: Tụng Kinh Di Lặc

5. Thứ bảy ngày 05.02.2022 – 12.02.2022 tại Liên Hoa
Dược Sư Thất Châu (có chương trình riêng)

6. Chủ nhật ngày 06.02 13g00 TẾT TRƯỜNG VIỆT NGỮ

7. Thứ bảy ngày 12.02.2022 RẰM THƯỢNG NGUYÊN – HỘI XUÂN (có phát hành thức ăn chay) tại Liên Hoa
10g00: Dâng Sớ Cầu An
13g00: Văn Nghệ – Lotto