LHĐT – Thông Báo

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng Huân Tu Tịnh Độ, Sám Hối vào thứ bảy ngày 20.06.2020 và Thọ Bát Quan Trai vào ngày 27, 28.06.2020.

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ thứ bảy ngày 20.06.2020
15g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
17g30: Hồng Danh Sám Hối
18g30: Thọ Trai
20g30: Thuyết Pháp
Chương Trình Thọ Bát Quan Trai vào ngày 27, 28.06.2020 (có chương trình riêng)

Những điều lưu ý khi về tham dự những khóa lễ:
1. Quý Phật tử dùng antibac khi vào,
2. Phật tử không có phận sự trong bếp không nên vào bếp và nên đi cổng chính.
3. Ghi tên và số điện thoại.
4. Giữ khoảng cách 1 m.
5. Quý Phật tử lớn tuổi và những vị có bệnh nền, không nên tham dự những khóa lễ đông người mà có thể về Đạo Tràng ngày thường tham dự khóa lễ với quý Thầy, hoặc ở Tùng Hạ.
Kính Thông Báo

Liên Hoa Đạo Tràng