LHĐT – Hùn Phước Tạo Thất Phật Dược Sư.

Hùn Phước Tạo Thất Phật Dược Sư.

Nam Mô Dược Sư Lưu Quan Vương Phật,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử, mỗi năm Liên Hoa Đạo Tràng kiến lập Pháp Hội Dược Sư 2 lần nhằm tạo điều kiện cho Tứ Chúng:
Nguyện nương bổn nguyện lực Dược Sư
Tà đạo lìa xa trú Bồ Đề.
Thanh Văn, Duyên Giác đều không trụ,
Trụ đạo Bồ Tát hành Đại Thừa.
Nguyện trì Dược Sư Bổn Nguyện Kinh
Dẫu bao sở nguyện cũng toại thành,
Hoạnh nạn, tai ương đều trừ diệt,
Lợi lạ chúng sinh, nguyện hướng về.
Nguyện nương danh hiệu Dược Sư Tôn,
Tám đại Bồ Tát hướng dẫn đường
Sinh về cõi Phật Quang Vô Lượng
Để nghe chính Pháp của Di Đà.

Để kiến đàn Dược Sư được thập phần trang nghiêm như Pháp, Đạo Tràng đã thỉnh 7 tôn tượng Dược Sư, 1 tượng 1,08 m 20,000 us và 6 tượng 30 cm. 11,700us. Tổng cộng 31,700 us. Kính mong quý Đạo hữu gần xa phát tâm làm công đức tạo tượng. Mọi sự cúng dường xin gởi về trương mục của Chùa và ghi “tạo Dược Sư Thất Phật”
Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank
Vipps nr: 10249

Thay lời Đạo Tràng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và quý quyến được an lạc. Và nguyện đem công đức tạo Thất Phật Dược Sư hồi hướng đến cho đại dịch corona sớm qua mau, ngành y tế sớm tìm ra phương thuốc trị liệu và vaksine phòng ngừa.

Thay mặt Liên Hoa Đạo Tràng
Kính Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ


Tin Khác