LHĐT – Chương Trình ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU VÀ RẰM THƯỢNG NGUYÊN 2022

ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU VÀ RẰM THƯỢNG NGUYÊN
Thứ 6 ngày 04.02.2022 ( nhằm mùng 4 tháng Giêng, Nhâm Dần)
17g30: Khai Đàn Dược Sư

Thứ bảy ngày 05.02.2022 ( nhằm mùng 5 tháng Giêng, Nhâm Dần)

06:00 Công phu khuya – Kinh Dược Sư
08g00: Tảo Thực
09g30: Kinh Dược Sư ( 3b)
12g00: Thọ Trai
13g30: Tụng Kinh Dược Sư (3b)
15g00: Tụng Kinh Dược Sư (3b)
17g30: Tụng Kinh Dược Sư 3 biến
Từ Chủ nhật ngày 06 02 đến thứ sáu ngày 11.02
06g00: Công phu Khuya – Kinh Dược Sư
10g00: Tụng Kinh Dược Sư
15g30: Tụng Kinh Dược Sư
17g30: Tụng Kinh Dược Sư
19g00: Thọ Trai

Chủ nhật ngày 06.02.2022
10g00: Tụng Kinh Dược Sư Cúng dường Tam Bảo – Tiến Linh
13g00 – 16g00: Tết Trường Việt Ngữ
17g30: Tụng Kinh Dược Sư
Thứ hai ngày 07.02 đến thứ sáu ngày 11.02.2022
06g00: Công phu Khuya – Tụng Kinh Dược Sư
10g00: Tụng Kinh Dược Sư
17g30: Tụng Kinh Dược Sư

Thứ bảy ngày 12.02.22
06g00: Công phu Khuya
08g00: Tảo Thực

10g00: Khóa Lễ Cầu An Đầu Năm
11g30: Văn Nghệ Mừng Năm Mới

Chủ nhật ngày 13.02.202
10g00: Tụng Kinh A Di Đà – Sám Hối Hồng Danh – Cúng Dường Tam Bảo – Tiến Linh
12g00 Thọ Trai
12g30: Quy Y Tam Bảo
13g30: Cúng tiểu thí Thực
16g00: Hoàn Mãn