Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 32 – Thông Báo 1

Hôm nay mùng 4 Tết được tin vui là Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 32 sẽ được tổ chức tại trường học,

Ammmerud skole

Ammerudsveien. 49

0958 Oslo

thay vì tổ chức ở Chùa như thư thông báo trước.

Ghi Danh Tham Dự Khóa Tu Học kỳ 32 (online)

Bản Hướng Dẩn Đón Xe Bus Đến nơi tổ chức Khóa Học


Tin Khác