CỞI ÁO CÀ Sa, KHOÁC ÁO BLUE XÔNG PHA LÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH.

CỞI ÁO CÀ Sa, KHOÁC ÁO BLUE XÔNG PHA LÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH.

Ngày xưa giặc giã tràn vào
Ca sa xếp tạm, chiến bào khoác lên
Giữ cho đất nước bình yên
Tăng ni Phật tử không quên tu hành
Giờ đây dịch bệnh lan nhanh
Vô cùng nguy hiểm gây thành thương đau
Tăng ni lại đến tuyến đầu
Ca sa lại xếp, khoác màu Blue
Dịch kia đâu khác quân thù
Dân còn điêu đứng, đường tu yên nào?
Người công kẻ của chung vào
Đạo đời kết hợp đẹp sao nghĩa tình
Tấm lòng cứu khổ độ sinh
Thơm trang giáo sử quang minh đời đời!

Khi đất nước có giặc ngoại xâm, tăng ni cởi cà sa mặc áo bào cùng đánh đuổi quân xâm lăng, khi có thiên tai, tăng ni, phật tử ở khắp mọi miền tới những nơi bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Thời dịch bệnh, tăng ni cởi áo cà sa, khóa áo Blue, cùng xông pha vào nơi tuyến đầu chống dịch.

Nối tiếp tuyền thống hộ quốc an dân của Thầy Tổ đi trước cởi áo cà sa khoác chiến bào nhập thế tích cực. Nay đất nước dịch dã hoành hành tinh thần nhập thế ấy lại được sáng bừng hơn nữa.

Sưu Tầm