Chương Trình Tết Mậu Tuất và Rằm Thượng Nguyên

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Chùa Khuông Việt
Blystadvn.2 1479 Kurland – khuongviet.no

Chương Trình Tết – Thượng Nguyên Mậu Tuất 2018


1/ Tất Niên – Hiệp Kỵ Hương Linh thờ tại Chùa Khuông Việt thứ 6 ngày 09.02.2018
17g00: Hiệp Kỵ Hương Linh
18g30: Lễ Tất Niên


2/ Tổ Chức Tết cho các em học sinh Trường Việt Ngữ Khuông Việt từ 13g00 đến 16g00 ngày 11.02.2018 tại trường Sandbekken ungdomskole

3/ Đón Giáo Thừa và Vía Di Lặc Tôn Phật thứ năm ngày 15.02.2018 (nhằm 30 tháng Chạp Đinh Dậu):
17 g 00: Sám Hối
18 g 00: Lễ thỉnh chư Thiên, Hương Linh
19 g 00: Dùng cơm tối
20 g 00: Các trò chơi và hát karaoke
23 g 00: Lễ Đón Giao Thừa – Vía Di Lặc – Khai Đàn Dược Sư
24 g 00: Đạo từ của H.T Thích Trí Minh – hái lộc Xuân và tiệc trà đầu năm

4/ Tết Nguyên Đán từ Mồng Một đến Mồng Ba Tết nhằm ngày 16/02/18 – 18/02/18
06 g 00: Tụng Lăng Nghiêm
10 g 30: Tụng Kinh Di Lặc
11 g 00: Cúng Ngọ và Tiến Linh
17 g 00 : Tụng Kinh Dược Sư
18 g 20 : Thuyết Pháp
19 g 00: Thọ trai
20 g 00: Vui Xuân

5/ Rằm Thượng Nguyên Pháp Hội Dược Sư Cầu Quốc Thái Dân An
Thứ năm ngày 01.03.2018 (nhằm 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
17 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
19 g 00: Thọ trai

Thứ sáu ngày 02.03.2018 (nhằm 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
17 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
19 g 00: Thọ trai
20 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)

Thứ bảy ngày 03.03.2018 (nhằm 16 tháng giêng năm Mậu Tuất)
06 g 00: Tụng Lăng Nghiêm
07 g 30: Dùng sáng (tự túc)
10 g 30: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến) – Cúng Ngọ Dâng Sớ Cầu An
12 g 30: Thọ trai
14 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
17 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
19 g 00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 04.03.2018 (nhằm 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
06 g 00: Tụng Lăng Nghiêm
07 g 30: Dùng sáng (tự túc)
10 g 30: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến – Hoàn Kinh) – Cúng Ngọ Dâng Sớ Cầu An
12 g 30: Thọ trai
14 g 00: Thuyết Pháp 
15 g 00: Cúng thí thực
17 g 00 : Thọ trai
18 g00 : Hoàn mãn


Tin Khác