Tibet Thứ ba, 08 Tháng 1 2008 17:47 Tây Tạng là một vùng cao nguyên nằm ở Trung Á, giáp ranh với Ấn Độ, Ni Bạc Nhĩ, Miến Điện, Phủ Đan (Bhutan), và là quê hương của khoảng 2,9 triệu …

Tibet Read more »

Lhasa Lhasa ( ( ལྷ་ས་ – 拉萨)có khi còn được viết là Lasa, là thủ đô của Tây Tạng, nằm dưới chân núi Gephel. Là trung tâm văn hóa chính trị và tôn giáo của Tây Tạng. Và là nơi …

Lhasa Read more »