BÀI HỌC SÂU S.ẮC TỪ BỨC TRANH 2 NGƯỜI PHỤ NỮ DƯỚI V.ỰC S.ÂU… Một người không s.ợ miệng đời mà chấp nhận bỏ hết áo quần làm thành sợi dây vượt lên m.i.ệng hang cũng như vượt qua thị …

BÀI HỌC SÂU S.ẮC TỪ BỨC TRANH 2 NGƯỜI PHỤ NỮ DƯỚI V.ỰC S.ÂU… Read more »

📌Ngày 08 tháng 05 năm 2023 Tưởng niệm năm thứ 27 ngày cố Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch. 🍂 Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông – Sư Ông Huê Nghiêm chia sẻ: “Những hồi ức về cố …

Tưởng niệm năm thứ 27 ngày cố Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch Read more »