Ấn Quang Đại Sư dạy 10 điều cung kính khi đọc sách

Ấn Quang Đại Sư dạy 10 điều cung kính khi đọc sách.

1- Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả.
2- Lúc sắp mở sách đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết, khen ngợi tác giả vận tâm cứu thế, vui mừng đã hữu duyên được đọc.
3- Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong gian phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem.
4- Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hạnh như: ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng v.v…
5- Lúc đọc, hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặt cho quên mất.
6- Lúc đọc, hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến đến tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới Ngũ Trược thành thế giới Cực Lạc.
7- Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc.
8- Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vâng làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo.
9- Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kĩ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền.
10- Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diễn nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn.

Nguyện cầu tất cả các bạn đồng tu thân tâm thường an lạc, gia đạo bình yên, tinh tấn tu tập đúng Chánh Pháp và chứng được Giác ngộ. Luôn mang tình yêu Từ bi, Trí tuệ, Giác ngộ lan tỏa đến mọi người, vạn vật mà phụng hiến và được che chở sống dưới ánh hào quang Chư Phật, Chư Bồ Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
???
Nam Mô A Di Đà Phật
???
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
???
?????????