Thư Mời Tham Dự Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám ngày 13 và 14.02.2016

Thư Mời Tham Dự Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám ngày 13 và 14.02.2016

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Chùa Khuông Việt

Blystadvn.2 1479 Kurland

Khuông Việt ngày 09.02.2016

Thư Mời

Tham Dự Pháp Hội Lương Hoàng Bảo Sám

ngày 13 và 14.02.2016

Kính gởi: Quý Đạo hữu Phật tử gần xa,

Nhân dịp đầu năm chùa Khuông Việt tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Bảo sám với ý nghĩa như sau:

 

Lương Hoàng Bảo Sám khởi nguồn:

“Lương Hoàng Sám” nguyên tên là “Từ Bi Đạo Sám Pháp”, vì được viết vào đời Lương Vũ Đế (463-549), lại có liên quan tới ông. Sám Pháp chính là tu tập pháp môn từ bi, chúng ta bái sám là vì muốn cứu độ chúng sinh, cho nên công đức vô lượng, tu Bồ Tát hành, cũng là hành động từ bi lợi mình lợi người, cho nên được gọi là từ bi đạo tràng sám pháp. Kinh văn trong “Lương Hoàng Sám” này là y cứ theo kinh điển Đại thừa như Niết Bàn Kinh, Pháp Hoa Kinh, Lăng Già Kinh, Hoa Nghiêm Kinh và một số kinh điển nữa, và lấy một số thánh hiệu của Chư Phật Bồ Tát để chúng ta hướng đến sám hối.

Tại sao chúng ta phải bái sám:

Trong quá trình bái sám, có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, chủ yếu là từ vô thuỷ kiếp chúng ta luôn mang bên mình trùng trùng lớp lớp những chấp trước, phiền não, thế nên tạo tác vô lượng tội lỗi. Chúng ta lại còn ngu muội, thường tạo nghiệp chướng mà không hay, hại người, hại chúng sinh.

Bái sám là có người đối với tự thân hành sám hối, hoặc giả có người đối với người khác sám hối, hoặc giả chúng ta trong quá khứ tạo tội và đối trước toàn thể đại chúng sám hối. Ở đây chúng ta sám hối đối với trước chư Phật và Bồ Tát, vì chư Phật và Bồ Tát chứng giám những tội lỗi của chúng ta.

Sám Hối công năng và công đức:

Khi chúng ta sám hối, chúng ta sẽ oán trách bản thân mình, sao lại làm những điều sai quấy, thì lúc đó oan gia trái chủ sẽ nghĩ rằng: à người mắc nợ mình đã biết ăn năn hối lỗi rồi, tại sao hối lỗi? là vì chúng ta chấp nhận trả nghiệp của mình. Cho nên bái sám có thể giúp chúng ta giải trừ những oan gia trái chủ, và cũng như tiêu trừ nghiệp chướng, hơn thế nữa còn siêu độ vong linh. Kiền thành sám hối, có thể giúp chúng ta tiêu trừ ngu muội mà đắc trí huệ, trừ sân hận mà đắc từ bi, tự nhiên có thể tâm khai ý giải, dù có gặp ma chướng, trở ngại, tật bệnh hoặc công việc tu hành làm ăn không thuận lợi thì cũng có tự mình hoá giải những ưu phiền, thống khổ trong tâm của chúng ta.

Vì thế đầu năm mới bổn tự khai Pháp Hội Lương Hoàng Sám trong hai ngày thứ bảy và chủ nhựt ngày 13 và 14.02.2016 , hầu chúng ta cùng nhau tu tập để sám trừ những tội nghiệp quá khứ và hiện tại.

Chương trình

Pháp Hội Lương Hoàng Sám

 

Thứ bảy và chủ nhựt ngày 13 và 14 tháng 02.2016

 

10h30: Khai Kinh Lương Hoàng Sám Quyển 1 và 2 – Cúng Ngọ

 

12h30: Cơm trưa

 

14h00: Lương Hoàng Sám – Quyển 3 và 4

 

16h00: Lương Hoàng Sám – Quyển5 và 6

 

18h00: Lương Hoàng Sám – Quyển 7

 

19h30: Cơm tối

 

Chủ nhựt ngày 14.02.2016

 

10h30: Lương Hoàng Sám – Quyển 8

 

12h00: Dùng trưa

 

13h00 Lương Hoàng Sám – Quyển 9

 

15h00 Lương Hoàng Sám – Quyển 10 – Mông Sơn Thí Thực

 

16h30: Hoàn mãn.

(chương trình còn tuỳ nghi thay đổi)

 

Thay mặt bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa nhín thời gian quý báu về tham dự. Ngưỡng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến năm mới bồ đề tâm trưởng, trí tu học vững bền.

 

Thay mặt Chùa Khuông Việt

Kính Thông Báo

 

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

 

Mọi chi tiết xin liên lạc Thầy Thích Viên Dũng và Thầy Thích Viên Tường