Thư Mời LỄ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG QUÁN ÂM ĐIỆN

Thư Mời LỄ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG QUÁN ÂM ĐIỆN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Khuông Việt – Liên Hoa Đạo
Thư Mời
PL 2259 Jessheim ngày 26.02.2016
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính thưa quý Đạo Tâm Phật tử gần xa,
Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động Phật sự tại Na Uy, với ý nguyện kiến tạo Liên Hoa Đạo Tràng để làm cơ sở hoằng pháp lợi sinh, góp phần phục vụ Đạo pháp và duy trì văn hoá đạo đức dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Nhờ hồng ân Tam Bảo và Long Thiên, Thánh Chúng đồng gia hộ, với sự quan tâm của chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Đạo Tâm Phật tử gần xa trợ duyên. Nay, công trình Quán Âm Điện chính thức khởi công xây dựng.
Chúng tôi thay mặt Giáo Hội, bổn tự và Ban Kiến Thiết trân trọng kính mời: Quý Đạo Tâm Phật Tử gần xa hoan hỷ thu vén công việc và thời gian quý báu về Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsvegen. 205 2067 Jessheim tham dự buổi

LỄ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG
QUÁN ÂM ĐIỆN

 

Chương trình lễ Chủ nhựt ngày 27.03.2016
(nhằm ngày 19.02.Bính Thân
Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát)
(từ 11g00 đến 15g00)

Sự hiện diện của quý đạo hữu Phật tử là sự động viên thật hữu hiệu cho chúng tôi trên lộ trình hoằng pháp lợi sanh.

Thay mặt Giáo Hội, Khuông Việt Bổn tự
và Ban Kiến Thiết

Tỳ Khưu Thích Viên Ngộ

Chương Trình
LỄ KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG
QUÁN ÂM ĐIỆN
LIÊN HOA ĐẠO TRÀNG

Chủ nhựt ngày 27 tháng 03 năm 2016
(nhằm ngày 19 tháng 02 năm Bính Thân
Vía Quán Thế Âm Bồ Tát)

11 giờ 00: Phật tử vân tập
11 giờ 30: Lễ Kỷ Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
12 giờ 30: Cúng Dường Trai Tăng
14 giờ 00: Chính thức cử hành lễ đặt viên đá
(có chương trình riêng)
15 giờ 00: Hoàn mãn