Thành Kính Phân Ưu cụ bà Lâm Hương pd Phước Trang

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn mẹ chồng của Phật tử Phùng Thị Cúc và thân mẫu của Phật Tử Nhi Lý

Lâm Hương pd Phước Trang
Sinh: 06.06.1933 (Quý Dậu)
Thọ: 90 t
Quá vãng lúc 22g00 ngay 07.05.2022 ( nhằm 07.04. Nhâm Dần) tại bệnh viện Ahus.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa, Đạo Tràng và Trường Việt Ngữ thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.