Những Ngày Lễ Trong Năm 2021 – Tân Sữu

 

Tháng 8

Thứ bảy ngày 21: Huân Tu Tịnh Độ Báo Ân
Chủ nhật ngày 22:Tự Tứ – Mãn Hạ
Ngày 28,29 Thọ Bát

Tháng 9
Thứ bảy ngày 04 Trung Thu – Vía Địa Tạng
Chủ nhật ngày 05 10g30 Tiến Linh Liên Hoa
Thứ hai ngày 06: 17g Sám Hối Khuông Việt
Chủ nhật ngày 12: 10g30 Tiến Linh Liên Hoa
Chủ nhật ngày 12: 10g30 Tiến Linh Liên Hoa
25, 26: Thọ Bát LH

Đại Lễ Phật Đản

Thứ bảy ngày 05.06.2021

KTHPP 36
Từ ngày 01.08 đến 06.08.2021

Đại Lễ Vu Lan ngày 07.08.2021

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 3

Ngày 12.03: 17g00 Sám Hối tại Chùa Khuông Việt (nếu lúc đó chính phủ cho phép max 25 người, hiện giờ chỉ được 10 người)
18g00: Thuyết Pháp

Ngày 13.03 Phát hành thức ăn
Ngày 14.03: tại Liên Hoa
10g30 Tụng Kinh Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp
Ngày 20 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ LH max 50

Ngày 26.03
17g00 Sám Hối  Chùa Khuông Việt max 25
18g00 Thuyết Pháp

Ngày 27.03
Phát Hành thức ăn – Thọ Bát trong ngày (max 35)
Ngày 28
10g30 tụng Kinh Cầu An, Cầu Siêu
11g30 Thuyết Pháp