Chương Trình Phật Sự Kỷ Hợi 2019

Chương Trình Phật Sự Kỷ Hợi 2019
tại Chùa Khuông Việt và Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 01
Thứ Hai ngày 7 đến Chủ nhựt ngày 27 Kiết Đông
Ngày 19, 20 Thọ Bát Quan Trai
Ngày 26 Tất Niên, Hiệp Kỵ, Mừng chư Tăng giải Đông

Tháng 02
Ngày 02 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ
Ngày 03 Mừng Xuân Trường Việt Ngữ
Thứ Hai Ngày 04 Đón Giao Thừa tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 16 Rằm Thượng Nguyên tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 23, 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên

Tháng 03:
Thứ bảy ngày 16 Lễ Vía Quan Thế Âm tại Liên Hoa
Ngày 30, 31 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 04
Thứ bảy ngày 13 đến ngày 20 Khoá Tu Học Phật Pháp tại Kristiansand
Ngày 27, 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 05
Thứ bảy ngày 18 Đại Lễ Phật Đản P.L 2563 tại Liên Hoa
Ngày 25, 26 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 06
Chủ nhựt ngày 16 Tụng Kinh Pháp Hoa tại Liên Hoa
Ngày 29, 30 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 07
Thứ hai ngày 15 tháng 7 đến Thứ 6 ngày 16 tháng 8 Kiết Hạ
Thứ sáu, bảy, và chủ nhật ngày 19, 20, 21 Lễ Hội Quan Thế Âm
Ngày 27, 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 08 
Thứ sáu ngày 02 đến thứ sáu ngày 09 Khoá Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 34 tại Liên Hoa
Thứ bảy ngày 10 Đại Lễ Vu Lan tại Liên Hoa 
Thứ bảy ngày 17 Tuyên đọc sớ kỳ siêu, Thí Thực
Ngày 24, 25 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 09:
Thứ bảy ngày 14 Đêm Hội Trăng Rằm tại Liên Hoa
Ngày 28, 29 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 10:
Thứ bảy và chủ nhựt ngày 26 và 27 Vía Quan Âm, Thọ Bát.

Tháng 11
Ngày 09, 10 Pháp Hội Dược Sư và Lễ Hạ Nguyên
Ngày 23, 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đ

Tháng 12
Thứ sáu, bảy và chủ nhựt ngày 13, 14 và 15 Pháp Hội A Di Đà
Từ thứ tư ngày 25 đến thứ hai ngày 30 Khoá Tu Học Thanh Thiếu

Tháng 01.2020
Từ ngày 06 đến 20 Khoá Kiết Đông Chư Tăng Ni

Chương trình còn tuỳ nghi thay đổi và cập nhật 2 tháng 1 lần, qua trang web của khuongviettu.com và facebook